Diverse hjælpemidler

 Adresse hvilket sogn Adresser i sognet

Historisk register til Arkivalier Onlines folketællinger

€ Mikrokortnummer er beregnet.
€€ Mangler hos AO, filnummer beregnet.

 FT1787 FT1801 FT1834 FT1835

 FT1840 FT1845 FT1850 FT1855

 FT1860 FT1870 FT1880 FT1890

 FT1901 FT1906 FT1911 FT1916

 FT1921 FT1925 FT1930

 FT1901-1925 Lokaliteter

 Officielle folketal

De Slesvigske folketællinger 1769-1860

 Indledning

 Systematisk Registratur

 Købstads Fortegnelse

 Sogne Fortegnelse

 Stednavne Register

 Mikrokortkatalog FT1803

 Mikrokortkatalog FT1835

 Mikrokortkatalog FT1840

 Mikrokortkatalog FT1845

Sønderjyske Personregistre

 Navne Registre   Person Registre

Århus Skattemandtaller 1885-1943 og Vejvisere 1859-1963

 Skattemandtal   Vejviser

Århus Begravelses Protokoller 1891-1983

 Århus Begravelses Protokoller

Begravelsesprotokoller København 1861-1940

 Registre   Protokoller

Lysningsprotokoller København 1923-1965

 Lysningsprotokoller

Borgerlige vielser København 1851-1922

 Vielsesprotokoller

Diverse København Family search

 Diverse links københavn

Borgerlige vielser Family search

 Indeks til Borgerlige vielser hos FS   Borgerlige vielser hos FS

Godsarkiver Family search

 Indeks til Godsarkiver FS   Godsarkiverne hos FS

 LAV Gods Stedregister

 LAO Stednavneregister til Godsejernes Skifteprotokoller til 1850

Kirkebog Family search

 Indeks til Kirkebog hos FS   Kirkebog hos FS