Den "Jyske" Kirkebog

Jeg har lavet en online registratur over Danske kirkebøger,
som opdateres frem til DNK (Den nye kirkebog), dvs 2002-2003.
Derudover er der links til kirkebøgerne hos Arkivalier Online og FamilySearch.

 Den Nørrejyske Registratur   Sognehistorie   Navneregistre VD

25.690 kirkebøger i 1.232 sogne, heraf 1.176 opdateret til DNK, og 58.524 links

 Den Sønderjyske Registratur   Sognehistorie   Navneregistre FVD

4.569 kirkebøger i 120 sogne, heraf 115 opdateret til DNK, og 4.528 links

 Den Fynske Registratur   Sognehistorie   Navneregistre VD

6.545 kirkebøger i 252 sogne, heraf 246 opdateret til DNK, og 16.387 links

 Den Sjællandske Registratur   Sognehistorie   Navneregistre FVD

21.092 kirkebøger i 803 sogne, heraf 757 opdateret til DNK, og 40.376 links

 Oversigt over kirkebøger før 1891

 Arkivalier Onlines nye Viewer

 Diverse hjælpemidler

 Som kilder har jeg anvendt:
Filmningscenterets kataloger, Arkivalier Online, Sogn Herred Amt fra DIS, Skufferne i Viborg, Krabsen,
Sogn, herred - kirkebøgerne på statens arkiver fra Slægten, Arkivregistraturer ca. 1970 LAK og LAO,
Lov- og Ministerialtidende, Statistisk årbog, Trap Danmark, Troværdige kilder på nettet, Daisy.
Der er uden tvivl fejl, så hvis en sådan findes eller der er uddybende oplysninger så kan jeg kontaktes på mail.
john.w.nielsen@mail.tele.dk

Opdateret 16 juli 2024.